สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย

11

นพ.จารุพงษ์ น้อยตำแย

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

กุมารศัลยกรรมทั่วไป

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานกุมารศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรสาขากุมารศัลยศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ประกาศนียบัตร การผ่าตัดส่องกล้องในเด็ก จาก Nagoya university hospital ประเทศญี่ปุ่น