สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์

11

ทพญ.สิริสรรค์ จริยพงศ์ไพบูลย์

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก