สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

11

ทพญ.วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี