สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.กองกาญน์ พรสูง

11

ทพญ.กองกาญน์ พรสูง

ตำแหน่ง

ทันพแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
  • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก