สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง

11

ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
  • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก