สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.กันย์ พงษ์สามารถ

11

นพ.กันย์ พงษ์สามารถ

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคภูมิแพ้ - ภูมิคุ้มกันและรูห์มาติสซั่ม

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • วุฒิบัตรโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Clinical Fellow in Pediatric Rheumatology, University of British Columbia ประเทศแคนาดา