สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Jarruphong Noitumyae, M.D.