สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Phawisa Santasawang, M.D.