สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Nuengjit Rojanawatsirivej, M.D.