สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Premsak Laoyookhong, M.D.