สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การพยาบาลและการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยทารกแรกเกิด ที่มีภาวะผนังหน้าท้องแยกแต่กำเนิดรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดปิดช่องท้อง