สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Category

บริการสำหรับประชาชน
11

หมอเด็กเตือนภัยโรคหัดและไอกรน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

หมอเด็กเตือนภัยโรคหัดและไอกรน เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุ...
Read More
11

หมอเด็กห่วงใย..ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก

หมอเด็กห่วงใย..ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจควรให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพ...
Read More
11

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุ...
Read More
11

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก กรมการแพทย์ โดยส...
Read More
11

PM 2.5 ภัยร้ายล่องหนส่งผลร้ายต่อลูก

PM 2.5 ภัยร้ายล่องหนส่งผลร้ายต่อลูก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชี้มลพิษทางอากา...
Read More
11

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะความ...
Read More
11

อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก

อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครอ...
Read More
1 2 3 14