สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Category

ข่าวประชาสัมพันธ์
11

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะนำให้ทารกแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะนำให้ทารกแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรก กรมการแพทย์ โ...
Read More
11

ไข้เลือดออกต่างกับโควิด 19 อย่างไร

  ไข้เลือดออกต่างกับโควิด 19 อย่างไร กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า อาก...
Read More
11

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิดเผยวิธีดูแลลูกเมื่อลูกติดโควิด 19

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เปิดเผยวิธีดูแลลูกเมื่อลูกติดโควิด 19 แม้การติดเชื้อโค...
Read More
11

ส.เด็กแนะนำการทำ Home Isolation สำหรับเด็กที่ติดโควิด19

ส.เด็กแนะนำการทำ Home Isolation สำหรับเด็กที่ติดโควิด19 กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหารา...
Read More
11

ภาวะ MIS-C (มิสซี) และ Long COVID (ลองโควิด) ในเด็ก

ภาวะ MIS-C (มิสซี) และ Long COVID (ลองโควิด) ในเด็ก Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (M...
Read More
11

แนะผู้ปกครองสังเกตอาการเด็ก อายุ 5- 11ปี หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19(Pfizer) สูตรสำหรับเด็ก

ส.เด็กแนะสังเกตอาการเด็ก 5-11 ปีหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งช...
Read More
1 5 6 7 8