สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Category

ข่าวประชาสัมพันธ์
11

ภาวะ MIS-C (มิสซี) และ Long COVID (ลองโควิด) ในเด็ก

ภาวะ MIS-C (มิสซี) และ Long COVID (ลองโควิด) ในเด็ก Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (M...
Read More
11

แนะผู้ปกครองสังเกตอาการเด็ก อายุ 5- 11ปี หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19(Pfizer) สูตรสำหรับเด็ก

ส.เด็กแนะสังเกตอาการเด็ก 5-11 ปีหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งช...
Read More
11

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfize...
Read More
11

เดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่สำคัญ ควรได้รับ...
Read More
1 5 6 7