สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Category

ข่าวประชาสัมพันธ์

“พ่อ-แม่” ฟังทางนี้ รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” ลูกน้อยปลอดภัย

หัวข้อ : “พ่อ-แม่” ฟังทางนี้ รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” ลูกน้อยปลอดภัย สัมภาษณ์ : นพ.กันตวัฒน์ หวังไพบูล...
Read More

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 18 ป...
Read More

อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก

อันตรายจากภัยบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพเด็ก กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำผู้ปกครอ...
Read More

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กำหนดพื้นที่จอดรถเฉพาะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ใหม่)

ประกาศ… สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กำหนดพื้นที่จอดรถเฉพาะ อาคารเฉลิมพระ...
Read More
1 2 3 7