สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

By

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คลินิกเด็กสุขภาพดี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด pfizer ฝ่าสีเทา และฝ่าสีแดง

ประกาศ คลินิกเด็กสุขภาพดี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด pfizer ฝ่าสีเทา สำหรับเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ถึงวันที...
Read More

Open House QSNICH 2024 อยากรู้หมอเด็กเขาเรียนกันยังไง?

Open House QSNICH 2024 อยากรู้หมอเด็กเขาเรียนกันยังไง? 📍 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ – 2...
Read More

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะวิธีการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุ...
Read More

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก

โนโรไวรัส (Norovirus) สาเหตุการอักเสบติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร ที่พบได้บ่อยในเด็ก กรมการแพทย์ โดยส...
Read More
11

ขอ ปิด คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ

📣 ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ขอ ปิด คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ ❌ ปิดใ...
Read More
11

วันเด็ก โรงพยาบาลเด็ก

🎉 วันเด็ก โรงพยาบาลเด็ก วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ...
Read More
1 2 3 34