สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร – ศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น.

สถานที่: อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 

สอบถามหรือเลื่อนนัด

โทร 1415 ต่อ 2214

(ในวันราชการ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.)

แพทย์ประจำ

พญ.ลิสา กิตติสังวรา
นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์
นพ.ศิรชัย ปิยะชน
พญ.นันทาศิริ วิทยนคร

บริการและการรักษา

คลินิกศัลยกรรมสมองให้คำปรึกษาและทำการรักษาผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ อุบัติเหตุที่ศีรษะ เนื้องอกสมอง และมีน้ำในสมอง

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด

  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด

  • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา

Last Update 24/10/2566