สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอังคาร
เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่: ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สอบถามหรือเลื่อนนัด

โทร 1415 ต่อ 2214

(ในวันราชการ เวลา 14.00 น. – 16.00 น.)

แพทย์ประจำ

นพ.อุกฤษ เกษทอง

บริการและการรักษา

คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะให้คำปรึกษาและทำการรักษาผู้ป่วยท่อปัสสาวะเปิดตัว ปัสสาวะไหลย้อน ภาวะหนังหุ้มองคชาติไม่เปิด เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด

  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด

  • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • พบแพทย์
  • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
  • ชำระเงินและรับยา

Last Update 24/10/2566