สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

วันเวลาและสถานที่

วันพุธ – วันพฤหัสบดี 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่: ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 2214 (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น.)
              02-354-8095 (จันทร์ – ศุกร์ 9.00 น. – 17.00 น.)

แพทย์ประจำ

 • พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร
  (ออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี)
 • พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์
  (ออกตรวจทุกวันพุธ)

แพทย์ที่ปรึกษา

 • นพ.วิรัตน์ จันทรัตนไพบูลย์
  (กรุณาสอบถามก่อนนัดหมาย)

บริการและการรักษา

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ให้คำปรึกษาและทำการรักษาผู้ป่วย ปากแหว่ง เพดานโหว่ หลอดเลือดผิดปกติ, ปาน (Hemangioma, Nevus) แผลไฟไหม้ ฯลฯ

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยที่มีใบนัด มาตรงตามนัด

 • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • พบแพทย์
 • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
 • ชำระเงินและรับยา

ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่มาไม่ตรงนัด

 • พบพยาบาลคัดกรอง ติดต่อห้องบัตร ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • ​ติดต่อรับบัตรคิวที่คลินิกกุมารศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • พบแพทย์
 • ประสานงานรับใบนัด ใบสั่งยาจากพยาบาล
 • ชำระเงินและรับยา