สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 น. – 12.00 น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 
เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 3213, 2233
*ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

แพทย์ประจำ

 • นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์
  (ออกตรวจทุกวันอังคารและพฤหัสบดี)
 • นพ.บุญสินธพ์ อัศวชุติธำรง
  (ออกตรวจทุกวันพุธและพฤหัสบดี)
 • นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์
  (ออกตรวจทุกวันอังคารและศุกร์)

บริการและการรักษา

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาดังต่อไปนี้

 • ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
 • ความพิการแขนขาแต่กำเนิด
 • โรคกระดูกสันหลังคด
 • กระดูกหัก ข้อเคลื่อน
 • การติดเชื้อกระดูกและข้อ
 • เนื้องอกกระดูก
 • โรคคอเอียง
 • ข้อกระดูกผิดปกติจากโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น โรคพิการทางสมอง โรคไขสันหลังพิการ เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ผู้ป่วยเก่า: นัดยื่นบัตรตรวจที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  ผู้ป่วยใหม่: ติดต่อพยาบาลคัดกรอง/บัตรใหม่ ที่หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี ก่อนเข้าตรวจที่คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 1. ติดต่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง
 2. ตรวจสอบสิทธิ์ชั้น 3
 3. รับคิวตรวจที่คลินิก

หมายเหตุ

 • ยื่นบัตรตรวจตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 11.00 น.
 • วันจันทร์รับตรวจผู้ป่วยใหม่ (walk in) 8.00 น. – 12.00 น.