สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 
เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 61215, 61225-6
QR code line

11

แพทย์ประจำ

 • พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
 • นพ.สิวโรจน์ ขนอม
 • พญ.นพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

บริการและการรักษา

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ  ร่วมกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง  อุจจาระร่วงเรื้อรัง ลำไส้อักเสบ อาเจียน กรดไหลย้อน กลืนผิดปกติ ปวดท้อง เลือดออกทางเดินอาหาร ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบหรืออุดตัน  เป็นต้น ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี ด้วยการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

 1. การตรวจทางเดินอาหารด้วยวิธีส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและล่าง และการรักษาความผิดผ่านกล้องส่องทางเดินอาหาร (Endoscopy)
 1. การตรวจวัดกรดร่วมกับการไหลย้อนของอาหารและน้ำย่อยชนิดที่ไม่ใช่กรดในหลอดอาหารด้วยการเปลี่ยนแปลงการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
  (24 hour pH-Impedance monitoring)
 1. การตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยการวัดปริมาณไฮโดรเจนในลมหายใจ (Hydrogen breath test)
 1. การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง (High resolution esophageal manometry)
 1. การตรวจการทำงานกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูง (High resolution anorectal manometry)
 1. การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ (Transient elastography)

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียนที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา

    2.1 ใช้สิทธิข้าราชการ นำบัตรนัดติดต่อแผนกเวชระเบียน พร้อมบัตรประชาชน หรือสูติบัตร (ใบเกิด) ของเด็ก
           และผู้ปกครองที่เด็กผูกสิทธิการรักษา

    2.2 ใช้สิทธิประกันสุขภาพ นำบัตรนัดพร้อมเอกสารสิทธิ ติดต่อแผนกสิทธิบัตร อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 ก่อนพบแพทย์

 1. ติดต่อคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 เวลา 07.00-11.00น. เพื่อวัดไข้
  ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมรับบัตรคิว (ถ้ามาตรงตามนัด และใช้สิทธิเบิกตรง หรือจ่ายเองสามารถไปที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับได้)
 1. กรณีมีใบส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่นๆ

    กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์ แล้วกลับมารอพบแพทย์

   • ตรวจปัสสาวะ/ อุจจาระ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 
   • เจาะเลือด ห้องเจาะเลือด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 
   • ตรวจรังสีวิทยา ที่ห้องเอ็กซเรย์ทั่วไป ห้อง 1206 อาคารสยามฯ ชั้น 2 
 1. รอพบแพทย์ในช่วงเวลานัด ตามบัตรคิวตรวจ บริเวณคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ 
  • กรณีผู้ป่วยใหม่ ต้องผ่านการตรวจเบื้องต้นกับแพทย์ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือแผนกอื่นเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามคิว หรือแพทย์ผู้ตรวจโทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์แพทย์คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับตามความเหมาะสม จึงสามารถเข้าตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับได้
  • กรณีผู้ป่วยเก่า ที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ ขอความร่วมมือติดต่อเลื่อนนัดล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือปรึกษาเลื่อนนัดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ทางการของคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • กรณีเร่งด่วน ให้แพทย์ที่ดูแลพิจารณาสั่งการรักษาเบื้องต้นและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย และปรึกษาแพทย์ผู้รับปรึกษาหน่วยระบบทางเดินอาหารและตับ หรือโทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์แพทย์คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับตามความเหมาะสม
 1. หลังพบแพทย์ ผู้รับบริการนำแฟ้มประวัติผู้ป่วย ใบสั่งยา และเอกสารอื่นในการดูแลรักษา ยื่นแก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับบริเวณหน้าห้องตรวจเพื่อรับใบนัด ใบสั่งยา
 1. ยื่นเอกสารเพื่อรับยา และขำระค่าบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 

 

หมายเหตุ

 1. ผู้รับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ไม่สามารถทำการนัดหมาย การตรวจล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้
 1. กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของคลินิกจะติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าใหม่
 1. ผู้รับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ จะได้รับการตรวจโดยแพทย์เจ้าของไข้ตามระบุในบัตรนัด ยกเว้นผู้ป่วยใหม่ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้

  กรุณารอเรียกเพื่อพบแพทย์ตามลำดับ โดยจะได้พบกับแพทย์ประจำบ้าน หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในคลินิกก่อน
  และปรึกษาอาจารย์แพทย์ประจำคลินิกอีกครั้ง