สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บันได10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กทารกและเด็กป่วย

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > บันได10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กทารกและเด็กป่วย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แนะน้ำนมแม่คือวัคซีนหยดแรก ช่วยปกป้องลูกจากการติดเชื้อและโรคภัยต่างๆ พร้อมเผย บันได10 ขั้นในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กทารกและเด็กป่วย อ่านต่อที่ http://bit.ly/2Kmowd2