สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > โรคเส้นเลือดในสมองแตกในเด็ก

โรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นโรคที่พบในวัยผู้ใหญ่ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กเช่นกัน ผู้ปกครองควรสังเกตอาการหากพบว่าเด็กปวดศีรษะมาก คลื่นไส้ อาเจียน แขนขาอ่อนแรง อย่านิ่งนอนใจ ควรสังเกตอาการ และพาไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย