สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“โรคปอดอักเสบ”

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > “โรคปอดอักเสบ”

แต่ละปี มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิตจาก “โรคปอดอักเสบ” ไม่ตำ่กว่า 2ล้านคนทั่วโลก ดังนั้นมาทำความรู้จักกับ โรคปอดอักเสบ ในเด็กกัน