สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การฝึกวินัย

ปัจจุบัน การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนเก่ง เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เเละพยายามจะส่งเสริมให้เจ้าตัวน้อยมีความสามารถในหลายๆด้านเพื่อเพิ่มทักษะตั้งแต่อายุยังน้อยๆ แต่สิ่งที่สำคัญของการเป็นคนเก่งของสังคมก็คือ การเป็นคนดี มีวินัย
วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง การฝึกวินัย เพื่อเป็นเเนวทางในการฝึกวินัยให้ลูกเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต