สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

บีบแค่ไหน ฟันใส ยิ้มสวย

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > บีบแค่ไหน ฟันใส ยิ้มสวย

การบีบยาสีฟันที่มากจนเกินไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อตัวเด็ก อีกทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองอีกด้วย

วันนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง บีบแค่ไหน ฟันใส ยิ้มสวย