สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น ไข้หวัด”

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > “ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น ไข้หวัด”

“ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็น ไข้หวัด”

วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง โรคไข้หวัดในเด็ก

เพื่อทำความเข้าใจและวิธีดูแล เมื่อลูกของท่านเป็นไข้หวัด