สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

3 เทคนิดป้องกันไข้เลือดออก เด็กปลอดภัย ผู้ใหญ่แข็งแรง

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > 3 เทคนิดป้องกันไข้เลือดออก เด็กปลอดภัย ผู้ใหญ่แข็งแรง

“ทำอย่างไรไม่ให้เป็นไข้เลือดออก ??”

วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง 3 เทคนิดป้องกันไข้เลือดออก 
เด็กปลอดภัย ผู้ใหญ่แข็งแรง 

“ทำอย่างไรไม่ให้เป็นไข้เลือดออก ??”

“ป้องกันยุงลาย เริ่มได้ที่ตัวคุณ” 
1. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด 
2. วัสดุรอบบ้าน 
3. กำจัดยุง