สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“นิทาน ให้อะไรกับเด็กๆ”

บริการสำหรับประชาชน > Infographic > “นิทาน ให้อะไรกับเด็กๆ”

การเล่า “นิทาน” ให้เด็กๆฟัง แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กับเด็ก

วันนี้ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอเสนอ Infographic เรื่อง “นิทาน ให้อะไรกับเด็กๆ”
เพื่อทำความเข้าใจประโยชน์จากการเล่านิทาน

อย่าลืม !! เย็นนี้กลับไปเล่านิทานให้เจ้าตัวเล็กฟังกันนะ

  รูปภาพ