สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“น้ำนมแม่”

“น้ำนมแม่”
เปรียบเสมือนวัคซีนหยดเเรกสำหรับลูก

วันนี้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ขอนำเสนอ Infographic เรื่อง รักลูก…ให้ลูกดื่มนมเเม่

เพื่อทำความเข้าใจคุณประโยชน์ของ “น้ำนมแม่” ที่มีต่อทารก

  รูปภาพ