สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

โรคภูมิแพ้

วันอังคาร
เวลา 8.00 – 12.00น.
วันพฤหัสบดี
เวลา 8.00 – 12.00น.
สถานที่
ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร 02-354-5083
กรุณาติดต่อเฉพาะวันเวลาที่ระบุ
วันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 – 16.00 น.
วันศุกร์
เวลา 09.00 – 12.00 น.

แพทย์ประจำ

 • พ.ญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ
 • น.พ. กันย์ พงษ์สามารถ
 • พ.ญ. พาณิภัค เต็มบุญนาค
 • พ.ญ. ฑิตยา แสงสว่าง
 • พ.ญ. เสาวรส พงษ์พิพัฒน์
 • พ.ญ. พนิตนาฎ ภัทรวิวัฒน์
 • พ.ญ. สุสิตา หวังจิรนิรันดร์

แพทย์ที่ปรึกษา

 • พ.ญ. มุกดา หวังวีรวงศ์
 • น.พ. ไพศาล เลิศฤดีพร

บริการและการรักษา

คลินิกโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และโรคข้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาโรคที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงโรคต้านตนเอง (โรคกลุ่มรูมาติสซั่ม) ตั้งแต่อายุแรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุด้านภูมิแพ้ เช่น

 • การทดสอบทางผิวหนังด้วยสารก่อภูมิแพ้มากกว่า 12 ชนิด
 • การทดสอบการทำงานของสมรรถภาพปอด Pulmonary Function Test (PFT)
 • การทดสอบอาการแพ้จากแพทย์และสอนวิธีการใช้ยาระงับอาการแพ้รุนแรงในกลุ่มยา Adrenaline ฉีดเข้ากล้าม
 • การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธี Immunotherapy (IT) โดยแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ:

 • ผู้ป่วยใหม่
 1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
 2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
 3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
 4. เข้าตรวจที่ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
 5. คลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆ ส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกโรคภูมิแพ้และโรคข้อ

 

 • ผู้ป่วยเก่าที่มีนัดกับทางคลินิกแล้ว
  • กรุณายื่นบัตรนัดที่คลินิกภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ ก่อนเวลา 30 น.
  • หากมีนัดส่งตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือการตรวจวินิจฉัยทางรังสี กรุณามาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

กรุณาดูขั้นตอนการรับบริการและวิธีการเลื่อนนัดออนไลน์ได้ตาม QR code ด้านล่าง

11