สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

บริการสำหรับประชาชน > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคภูมิแพ้ และรูห์มาติสซั่ม (โรคข้อ)

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร, พฤหัส
เวลา 8.00 – 12.00น.
สถานที่: อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 

เบอร์ติดต่อ: โทร 1415 ต่อ 61228
วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น.

แพทย์ประจำ

 • พ.ญ. ทัศลาภา แดงสุวรรณ
 • น.พ. กันย์ พงษ์สามารถ
 • พ.ญ. พาณิภัค เต็มบุญนาค

บริการและการรักษา

คลินิกโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกัน และโรคข้อ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้บริการตรวจวินิจฉัย  และรักษาโรคที่เกิดจากภาวะภูมิแพ้ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงโรคต้านตนเอง (โรคกลุ่มรูมาติสซั่ม) ตั้งแต่อายุแรกเกิด จนถึง 15 ปี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุด้านภูมิแพ้ เช่น

 • การทดสอบทางผิวหนังด้วยสารก่อภูมิแพ้มากกว่า 12 ชนิด
 • การทดสอบการทำงานของสมรรถภาพปอด Pulmonary Function Test (PFT)
 • การทดสอบอาการแพ้จากแพทย์และสอนวิธีการใช้ยาระงับอาการแพ้รุนแรงในกลุ่มยา Adrenaline ฉีดเข้ากล้าม
 • การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวิธี Immunotherapy (IT) โดยแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น

ขั้นตอนการรับบริการ:

 • ผู้ป่วยใหม่
  1. ติดต่อขอรับบริการหรือแสดงใบส่งตัวที่ หน่วยคัดกรอง ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี
  2. ทำบัตรและเวชระเบียนผู้ป่วย ที่เคาน์เตอร์เวชระเบียน
  3. ตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์
  4. เข้าตรวจที่ ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี หรือคลินิกอื่นๆตามอาการของโรค
  5. คลินิกอายุรกรรมหรือคลินิกอื่นๆ ส่งต่อ หรือ นัดหมายเข้าคลินิกโรคภูมิแพ้และโรคข้อ
 1.  
 • ผู้ป่วยเก่าที่มีนัดกับทางคลินิกแล้ว
  1. กรุณายื่นบัตรนัดที่คลินิกภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ ก่อนเวลา 10.30 น.
  2. หากมีนัดส่งตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือการตรวจวินิจฉัยทางรังสี กรุณามาก่อนเวลานัดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

กรุณาดูขั้นตอนการรับบริการและวิธีการเลื่อนนัดออนไลน์ได้ตาม QR code ด้านล่าง

Last Update 20/10/2566