สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอ ปิด คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอ ปิด คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ

📣 ประกาศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
ขอ ปิด คลินิกกายภาพบำบัด นอกเวลาราชการ
❌ ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 16.00 – 20.00 น.
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ติดต่องานกายภาพบำบัดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3203