สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

มีเครือข่ายและผลการดำเนินงานอย่างประจักษ์ทางด้านวิชาการแพทย์และบริการด้านสาธารณสุขร่วมกับองค์กรภายในกรมการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข