สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท บี.เอ็ม.ฮั้ว จำกัด

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท บี.เอ็ม.ฮั้ว จำกัด
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท บี.เอ็ม.ฮั้ว จำกัด ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 5 มกราคม 2567