สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน ขั้นตอนการรับบริการ และกิจกรรมวันคริสมาสต์

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > กิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน ขั้นตอนการรับบริการ และกิจกรรมวันคริสมาสต์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จัดกิจกรรมให้ความรู้สู่ประชาชน ขั้นตอนการรับบริการ และกิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 ธันวาคม 2566