สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เครือข่ายวิชาการและบริการในระดับประเทศและต่างประเทศ

 • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ยากและซับซ้อน ผ่านระบบ Line และ ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กในการทำ tele consult กับโรงพยาบาลต่างจังหวัด และศูนย์การศึกษาพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • จัดประชุมวิชาการร่วมกับโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้านการผ่าตัดข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กซีพี เช่นที่โรงพยาบาลนครพิงค์ มิถุนายน 2566
 • จัดการประชุมวิชาการเชื่อมโยงวิทยากรจากเยอรมันนี กับอาเซียน 2557
 • เป็นวิทยากร เพื่อสนับสนุนนโยบายสร้างความร่วมมือระดับอาเซียน
 • เมืองมัณฑะเลย์ เมียนมาร์ 2560
 • โรงพยาบาลมิตรภาพ สาธารณรัฐประชาชนลาว 2559
 • Cheras rehabilitation hospital กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย2559
 • KK hospital สิงคโปร์ 2560
 • ร่วมกำหนดข้อคำถามในการสำรวจความพิการด้านเด็ก โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 และ 2565

ข้อมูลเครือข่าย รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลที่มีบุคลากรการแพทย์ดังต่อไปนี้

 • แพทย์ฟื้นฟู, แพทย์ ortho, นักกายอุปกรณ์ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
 • ข้อมูลผู้ปฏิบัติงานวอยตา ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • ข้อมูลนักกิจกรรมบำบัด และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562