สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเคลื่อนไหวในเด็ก ให้การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นความพิการของโครงสร้างตั้งแต่กำเนิด (Congenital Skeletal defect) หรือความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว (Neuro orthopedic disorders) เช่น เด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) ความบกพร่องของกระดูกไขสันหลัง (Myelomeningocele) ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อ (Myopathic disorders) รวมถึงโรคภาวะอื่นใดที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น การติดเชื้อในกระดูกและข้อ (Osteomyelitis) กระดูกหักติดผิดรูป (malunion) เนื้องอกทำลายกระดูกและข้อ (malignant bone disease) บาดเจ็บกระดูกสันหลัง (Spinal cord injury) ภาวะบาดเจ็บสมอง (Traumatic brain injury)เป็นต้น โดยทีมสหวิชาชีพจัดการดูแลรักษาตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย การผ่าตัด การฉีดยาลดเกร็ง การทำกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและบรรเทาความบกพร่องและพัฒนาศักยภาพในการเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ความเชี่ยวชาญ

บุคคลากรประกอบด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และ นักกายอุปกรณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เช่นการตรวจประเมินภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติจากสมองด้วยเทคนิควอยตา การป้องกันภาวะข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กสมองพิการ การผ่าตัดป้องกันและแก้ไขข้อสะโพกเคลื่อนการฉีดยาลดกล้ามเนื้อหดเกร็ง การบำบัดด้วยเทคนิควอยตาเพื่อให้สมองสั่งการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง การฝึกการทรงตัวด้วยอุปกรณ์ต่างๆ การปรับภาวะรับความรู้สึกที่ไวเกินด้วยเทคนิคกิจกรรมบำบัดและ multisensory room (Snoezelen)  การพัฒนาการการดูด เคี้ยวและกลืน การใช้อุปกรณณ์เสริมเพื่อช่วยการเดิน หรือ ป้องกันข้อผิดรูป

สถานที่บริการ - ติดต่อ

  • ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.00 น.
  • สถานที่ : คลินิกออร์โธปิดิกส์ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1

           กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2 ห้อง 221, 222

  • เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 2233 คลินิกออร์โธปิดิกส์

              1415 ต่อ 3215 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

              1415 ต่อ 3203 คลินิกกายภาพบำบัด

              1415 ต่อ 2418 คลินิกกายอุปกรณ์

              1415 ต่อ 3216 คลินิกกิจกรรมบำบัดฝ่ายกาย

ผลการดำเนินงาน (คลิกดูรายละเอียด)

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

  1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
  2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
  3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
  4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 15/12/2566