สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รับมอบเงินบริจาคโครงการเริ่มต้นที่หัวใจ ครั้งที่ 11 จำนวน 2,653,669 บาท

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > รับมอบเงินบริจาคโครงการเริ่มต้นที่หัวใจ ครั้งที่ 11 จำนวน 2,653,669 บาท

ผศ.พิเศษ.พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ นพ.สิวโรจน์ ขนอม นายแพทย์ชำนาญการ และคุณทรงศิริ นิลจุลจะ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รับมอบเงินบริจาคโครงการเริ่มต้นที่หัวใจ ครั้งที่ 11 จำนวน 2,653,669 บาท จากบริษัท บิสซิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ จำกัด เพื่อซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน มอบให้หน่วยงานทางเดินอาหารและตับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ณ สตูดิโอ บิสซิเนส ไลน์ แอนด์ ไลฟ์ (I’m park ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566