สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE 2 สายพันธุ์)

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE 2 สายพันธุ์)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV VACCINE 2 สายพันธุ์)
– สำหรับผู้หญิงไทย อายุ 11- 20 ปี เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2546 ถึง 31 ธันวาคม 2555
– เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.30 น. และ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.
– เริ่มให้บริการ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามราชกุมารี
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ติดต่อ 1415 ต่อ 2317 (วันเวลาราชการ เวลา 14.00-15.00 น.)