สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“พ่อ-แม่” ฟังทางนี้ รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” ลูกน้อยปลอดภัย

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “พ่อ-แม่” ฟังทางนี้ รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” ลูกน้อยปลอดภัย
หัวข้อ : “พ่อ-แม่” ฟังทางนี้ รู้เท่าทัน “ปอดอักเสบ” ลูกน้อยปลอดภัย
สัมภาษณ์ : นพ.กันตวัฒน์ หวังไพบูลย์ นายแพทย์ชำนาญการ กุมารแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์