สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Research

กิจกรรมวิชาการผลการดำเนินงานด้านวิจัย (โครงการวิจัยที่ดำเนินการ/ผลงานที่เผยแพร่ในปี 2561-2565)

  1. การสำรวจดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีทั่วไปทรวงอกในผู้ป่วยเด็ก (Survey exposure index in pediatric from radiography chest) 
  2. Pancreatico pleural fistula in a Thai boy with SPINK1 c.101A>G substitution variant-related chronic pancreatitis: a case report and literature review
  3. การสำรวจดัชนีชี้วัดปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสีทั่วไปทรวงอกในผู้ป่วยเด็ก (Survey exposure index in pediatric from radiography chest)

Innovation

พัฒนารูปแบบการรักษาภาวะลำไส้กลืนกันแบบไม่ใช้รังสี โดยใช้ ลม หรือ น้ำเกลือ ร่วมกับวิธีทางUS โดยมีผลสำเร็จในการรักษาอยู่ที่ 91% (Benchmark ต่างประเทศ)

Last Update 24/11/2566