สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Super Tertiary care

  การดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิดแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ก่อนเข้ามารับการรักษาโรงพยาบาลไปจนถึงเสร็จสิ้นการรักษาจากโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น