สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 18 ปี
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.
วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น
(งดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามราชกุมารี
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ติดต่อ 1415 ต่อ 2317 วันเวลาราชการ เวลา 14.00 – 16.00 น.