สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านทันตกรรมในเด็กยุ่งยากซับซ้อนและเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ (Center of special of pediatric dentistry in patient with compromised condition and cleft lip cleft palate)

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยเด็กพิเศษ ผู้ป่วยที่มีความพิการ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยทีมสหวิทยาการ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ มีการให้การรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่ลงทะเบียนรวมถึงการดูแลรักษาจนเสร็จสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกสาขา ตั้งแต่ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมช่องปากครอบคลุมทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตศัลยกรรม Maxillofacial และฝึกพูด รวมถึงส่งเสริมให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กมีสุขภาพจิตที่ดี และมีทัศนคติเชิงบวกโดยทีม

ความเชี่ยวชาญ

ด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก, ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตกรรมรักษารากฟัน, ทันตศัลยกรรม พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา เพื่อให้การรักษาในเด็กยุ่งยากซับซ้อนเด็กพิเศษ และเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

ศักยภาพ

สถานที่บริการ - ติดต่อ

  • ในเวลาราชการ จันทร์ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  • นอกเวลาราชการ จันทร์, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 16.00-20.00น.
  • เบอร์ติดต่อ โทร 1415 ต่อ 2318,2319
  • เบอร์สายตรง โทร 02-354-8325
  • สถานที่: ชั้น3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ติดต่อได้ทาง Office Line และ Facebook Fanpage
11

FB fanpage : ห้องทันตกรรมสถาบันสุขภาพเด็กฯ

11

Line OA : DentQSNICH

ผลการดำเนินงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

  1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
  2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
  3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
  4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 27/10/2566