สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2566

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2566

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาวรัชฎา อนันตวรปัญญา รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลและทีมบริหารการพยาบาลให้การต้อนรับ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 19 ตุลาคม 2566