สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“การบริจาคนมแม่ให้กับธนาคารนมแม่แบบปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ”

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > “การบริจาคนมแม่ให้กับธนาคารนมแม่แบบปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ”
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ โดยงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
จัดรายการที่นี่..มีหมอเด็ก ผ่านทาง Facebook :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข Ep. 28 : “การบริจาคนมแม่ให้กับธนาคารนมแม่แบบปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ”
โดยมีแพทย์หญิงลลิตวดี ทังสุภูติ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ สตูดิโอรายการที่นี่มีหมอเด็ก ชั้น 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 19 ตุลาคม 2566