สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ปรับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

📢 ประกาศ..สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

🚨 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป🚨

📍 ปรับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังนี้
📍 จันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 16.00 – 20.00 น.

📍 เสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ให้บริการเวลา 8:00-20.00 น.

❌ ปิดรับบัตรเวลา 19.30 น.

❌ ผู้รับบริการยื่นบัตรตรวจหลังเวลา 19.30 น. จะได้รับบัตรคิวเพื่อตรวจในวันถัดไป

✅ ค่าบริการทางการแพทย์ 350 บาท

✅🚨 ห้องฉุกเฉินจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเท่านั้น