สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 4 เดือน

📍 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต

📍 สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต ทารกแรกเกิด

📍 สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม

✅ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม- 17 พฤศจิกายน 2566