สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

“เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2566

บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > “เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2566

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดงาน “เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

อายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 40 ท่าน โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร อดีตผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวต้อนรับ

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และ

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ให้เกียรติร่วมงาน

ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ วันที่ 28 กันยายน 2566

  รูปภาพ