สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ภาพกิจกรรม > โครงการลดพุงลดโรค

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

กรมการเเพทย์ จัดอบรมโครงการลดพุงลดโรคให้กับบุคลากรสถาบันสุขภาพเด็กฯ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2566